ปลาหมึกแห้ง
M-001 หมึกช้อน
M-002 หมึกแขวน
M-003 หมึกแก้ว
M-003.1 หมึกแก้วมีหัว
M-003.2 หมึกแก้วเนื้อ
M-004 หัวหมึก
M-005 หมึกวง
M-006 หมึกสาย
M-006.1 หมึกสาย (เล็ก)
M-006.2 หมึกสาย (กลาง)
M-006.3 หมึกสาย (ใหญ่)
M-007 หมึกแช่
M-007.1 หมึกแช่ดำ
M-007.2 หมึกแช่อาร์เจนตินา
M-008 หมึกปรุงรส
M-008.1 หมึกหยองแผ่น
M-008.2 หมึกหยองเส้น
M-008.3 หมึกหยองเส้นขาว
M-008.4 หมึกหยองบดจืด
M-008.5 หมึกบดยืด
M-008.6 หมึกบดกรอบ
© 2012 Lee Foods All rights reserved