เกี่ยวกับบริษัท


บริษัท ลีฟู้ดส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นใน ปี 2552 ด้วยทุนจดทะเบียน 70 ล้านบาท โดยผู้ประกอบการ
ซึ่งมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการคัดสรรและจัดจำหน่ายอาหารทะเลแห้งมากกว่า 30 ปี
ด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพในการขายและขนส่ง เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นของ ลูกค้าทั้งภายในและต่างประเทศต่อการบริโภคอาหารทะเลแห้งในแต่ละปีี

เราให้ความสำคัญกับความต้องการลูกค้าเป็นอันดับหนึ่งเสมอ จึงทำให้บริษัทของเราเติบโต และมีฐานลูกค้าทั้งในและต่างประเทศจำนวนมาก ในอนาคตเราตั้งเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำตลาด
อาหารทะเลแห้งในประเทศไทย และนำเทคโนโลยีล่าสุดมาใช้ในการคัดสรรสินค้า และเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริการลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นไป

โรงงานห้องเย็นของเราตั้งอยู่บนถนนเอกชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ซี่งเป็นแหล่งอาหาร
ทะเลที่มีชื่อและเป็นจุดยุทธศาสตร์ในการจัดจำหน่ายอาหารทะเลทั้งสดและแห้งไปยังส่วนต่างๆของ
ประเทศ

โรงงานห้องเย็นของเราประกอบด้วยอาคารสำนักงาน และ ห้องเย็นขนาดกว่า 1,000 ตารางเมตร
ซึ่งเพียงพอเพียบพร้อมสำหรับการเพิ่มกำลังการเก็บรักษาสินค้า จำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้า
ได้อย่างสม่ำเสมอ และสามารถรองรับการถ่ายของจากรถขนส่งทุกประเภท อีกทั้งพนักงาน
ของเรายังได้รับการอบรมเพื่อให้มีความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในการคัดเลือกสินค้า
ที่มีคุณภาพและสะอาดถูกหลักอนามัย

© 2012 Lee Foods All rights reserved