ปลาแห้ง
P-001 ปลากะตัก
P-001.1 ปลากะตักมีหัว
P-001.2 ปลากะตักไม่มีมีหัว
P-002 ปลากะตักทอด
P-002.1 ปลากะตักทอดมีงา
P-002.2 ปลากะตักทอดไม่มีงา
P-003 ปลาแก้วบาง
P-004 ปลาข้าวสาร
P-004.1 ปลาข้าวสาร (กลาง)
P-004.2 ปลาข้าวสาร (เล็ก)
P-005 ปลาเบี้ยว
P-006 ปลาเนื้ออ่อน
P-007 ปลาเค็ม
P-007.1 ปลาอินทรีเค็ม
P-007.2 ปลากุเลาเค็ม
P-007.3 ปลาอินทรีขวด
P-008 ปลาริวกิว
P-008.1 ปลาริวกิวกลม
P-008.2 ปลาริวกิวยาว
© 2012 Lee Foods All rights reserved